The Hunt of the Unicorn

 

 

The Hunt of the Unicorn
80 x 55 cm (31.5 x 21.7 inches), oil on canvas, 2019

 

 


The greatest interest in the unicorns falls in the Middle Ages. It was believed that its horn has the magical power to clean poisons and heal diseases, which caused unicorn huntings were organized in the Middle Ages. It was also believed that this animal could only be tamed by a virgin, which popularized the image of this creature as an allegory of Christ, and the virgin became a symbol of the Virgin Mary. The unicorn motif was used in many works of Christian sacred art in the Middle Ages.

Although, according to modern knowledge and science, it is already known that this animal does not exist, but the desire to meet a unicorn is still alive.

 

 


Największe zainteresowanie jednorożcem przypada na okres średniowiecza. Wierzono, że jego róg posiada magiczną moc oczyszczania trucizn i uzdrawiania z chorób, co spowodowało, że w średniowieczu urządzane były polowania na jednorożce. Wierzono również, że zwierzę to może zostać oswojone wyłącznie przez dziewicę, co spopularyzowało wizerunek tego stworzenia jako alegorii Chrystusa, a dziewica stała się symbolem Najświętszej Marii Panny. Motyw jednorożca w okresie średniowiecza był wykorzystywany w wielu dziełach chrześcijańskiej sztuki sakralnej.

Mimo, iż zgodnie ze współczesną wiedzą i nauką już wiadomo, że zwierzę to nie istnieje, to jednak pragnienie spotkania jednorożca jest wciąż żywe.